Sdružení obcí Vysočiny (dále SOV) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Obč. zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Vysočiny. Jeho zakladatelé byli k založení vedeni myšlenkou, že Vysočina je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na Vysočině, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita Vysočiny jako celku.

 

Hlavním cílem SOV je prosazování společných zájmů obcí, především v těchto oblastech: 

  • Rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury

  • Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí

  • Rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit

  • Rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury

  • Zkvalitnění péče o životní prostředí

  • Zlepšení dopravní dostupnosti

  • Rozvoj péče o přírodní a kulturní dědictví

  • Zajištění majoritního vlivu a hmotné podpory RRA Vysočina

 

 

 

Aktuality

15.01.2020 14:24
Zasedání Valného shromáždění je stanoveno na 25.3.2020 10:00 - 13:00 Jihlava, místo bude upřesněno
15.01.2020 14:23
Termín pro zasedání předsednictva SOV je stanoven 12.3. 2020 - 13:00 - 15:00 hod Jihlava, sídlo...
13.11.2019 15:35
190729_ZEVO_pro_ISNOV.pptx (15,4 MB)
04.04.2019 13:24
Společnost Kronospan nabízí pomoc při likvidaci dřevěného odpadu, kerý by jinak končil na...
15.10.2018 09:16
6. uzávěrka přijímání žádostí Fondu malých projektů (FMP) je 16 1. 2019 ve 14:00 hodin. Žádost...
20.07.2018 13:41
5. uzávěrka přijímání žádostí Fondu malých projektů (FMP) je 12. 10. 2018 ve 14:00 hodin. Žádost...
27.04.2018 10:09
Kancelář SOV nabízí zajištění základních povinností pro malé obce v oblasti GDPR.  Cena pro...
04.12.2017 12:41
Až do 15. 1. 2018 lze podávat žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora...
20.09.2017 10:55
Na společném setkání na krajském úřadě v srpnu 2017 byla deklarována vůle společného postupu při...
06.06.2017 10:21
Zasedací místnost kanceláře SOV - RRAV, Matky Boží 9, Jihlava.
1 | 2 | 3 >>

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Celkový počet hlasů: 315

Kontakt

Sdružení obcí Vysočiny Matky Boží 1182/9
586 01 Jihlava
+ 420 606 706 823 skarkova@rrav.cz